نرم افزار بارگذاری سازه

نرم افزار بارگذاری سازه نسخه ۴٫۰۰a   منطبق با آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش ۴ و مبحث ۶ مقررات ملی ایران ویرایش ۹۲   با نرم افزار بارگذاری سازه نسخه ۴٫۰۰ می توانید در عرض چند دقیقه یک سازه ۸ طبقه را بارگذاری نموده ، ضرایب زلزله و طیف آن را استخراج نموده و برش … ادامه خواندن نرم افزار بارگذاری سازه