نرم افزار بارگذاری سازه نسخه ۴٫۰۰a

 

منطبق با آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش ۴ و مبحث ۶ مقررات ملی ایران ویرایش ۹۲

 

با نرم افزار بارگذاری سازه نسخه ۴٫۰۰ می توانید در عرض چند دقیقه یک سازه ۸ طبقه را بارگذاری نموده ، ضرایب زلزله و طیف آن را استخراج نموده و برش طبقات ، لنگر واژگونی و نیروی جانبی سازه را با نتایج بدست آمده از نرم افزارهای محاسباتی مانند ETABS کنترل و صحت سنجی نمایید.

و بسیاری از امکانات دیگر …

جهت دریافت نسخه نمایشی (دمو) کلیک نمایید.
توجه داشته باشید که این نسخه از نرم افزار به هیچ عنوان قابلیت محاسباتی نداشته و جهت آشنایی با نرم افزار ارائه شده است.